Disponohet truall me pronarë grekë në qendër të qytetit të Korçës (Shqipëri) që jepet për tu shfrytëzuar (për shitje/për dhënie me qira/për dhënie me qira për një afat të gjatë/dhënie për ndërtim me kusht përfitimin e pjesës mbi objektin e ndërtuar), me sipërfaqe 3,254 metra katrorë, me titull të ligjshëm pronësie (me hipotekë të rregullt) të nxjerra në vitin 2008.

Për informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni në adresën: , preferohet gjuha angleze.

DOKUMENTA: Ζgjidhni një nga figurat e mëposhtme për të parë dokumentin përkatës.

Pronësia
Sektori 1
Harta topografike
Topo

PAMJE SATELITORE: Zgjidhni një nga figurat e mëposhtme për zmadhimin e saj.

Image 11 Image 12 Image 13 Image 14

FIGURAT: Zgjidhni një nga figurat e mëposhtme për të parë të zmadhuar çdonjërin nga nëntë sektorët e hartës topografike (duke filluar nga qendra deri në skaj).

Sektori 1
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 2
Sektori 3
Sektori 3
Sektori 4
Sektori 4
Sektori 5
Sektori 5
Sektorët e hartës topografike
Sektori 1
Sektori 9
Sektori 9
Sektori 8
Sektori 8
Sektori 7
Sektori 7
Sektori 6
Sektori 6

VIDEO: Nëse nuk keni lidhje të shpejtë me Internetin zgjidhni shkallën “e vogël” në çdo video. Nëse doni pamje më të mirë dhe keni lidhje të shpejtë Interneti zgjidhni shkallën “e madhe”.

Video 1
Shkalla: E vogël | E madhe
Video 1
Shkalla: E vogël | E madhe
Video 1
Shkalla: E vogël | E madhe
Video 1
Shkalla: E vogël | E madhe

HARTA E GOOGLE: Mund të lëvizni figurën për të pasur pamje më të plotë për pozicionin e truallit në qytetin e Korçës.


View Larger Map